Usługa Zarządzania najmem

W ramach tej usługi kompleksowo zajmiemy się wszelkimi kwestiami związanymi z wynajmowaną przez Państwa nieruchomością.
W ramach usługi „opiekujemy” się Państwa mieszkaniem, biurem, czy domem przez cały okres trwania umowy najmu.
Usługa obejmuje m.in. bieżący kontakt z Najemcą Lokalu, ewentualne interwencje w sprawach napraw, konserwacji, przeglądów, przepisywania liczników, odbiór korespondencji, interweniowanie w przypadku braku płatności (po uprzedniej informacji ze strony Zamawiającego o braku terminowej płatności, przekraczającej 10 dni).

W miarę potrzeby dokonywanie cyklicznych kontroli Lokalu. Organizacja usługi dorabiania kluczy; rekomendowanie fachowców (w przypadku konieczności dokonania napraw, leżących w gestii właściciela Lokalu);
Usługa obejmuje również negocjacje z najemcą kwestii zdania Lokalu, przedłużania umowy najmu, zmiany warunków umowy itp. a także odbiór Lokalu po zakończeniu okresu najmu, sporządzenie protokołu odbioru Lokalu, dokonanie dokumentacji ewentualnych szkód powstałych w Lokalu, dokonanie dokumentacji zdjęciowej i video. W ramach usługi piszemy aneksy, pisma, wezwania, organizujemy fachowców, usługę sprzątania Lokalu itp.

Wszelkie działania podejmowane z naszej strony będą oczywiście uprzednio konsultowane z właścicielem. Jeśli działania będą wymagały poniesienia nakładów finansowych przez właściciela nieruchomości, za każdym razem będzie potrzebna pisemna zgoda właściciela na poczynienie wydatków.
Jeśli nie macie Państwo czasu, cierpliwości na zajmowanie się bieżącą obsługą swojej nieruchomości, nie mieszkacie w Poznaniu i fizycznie trudno Państwu przyjechać np. na odbiór mieszkania, czy nie chcecie zajmować się sprzątaniem, czy załatwianiem remontu, ponaglaniem najemców, aby rozliczali się ze swoich zobowiązać w stosunku do Państwa w terminie, to ta usługa jest właśnie stworzona dla Państwa.

JEST TO NIEZMIERNIE POMOCNA USŁUGA, ŚWIADCZONA ZA NIEWIELKIE MIESIĘCZNE KWOTY.

Miesięczne wynagrodzenie biura za tę usługę jest wyceniane indywidualnie i w dużej mierze zależy od ilości przekazywanych nam do obsługi nieruchomości, a także od zakresu wykonywanych prze nas czynności.
Im więcej nieruchomości, tym taniej!
Minimalne miesięczne wynagrodzenie biura za w/w usługę to 130 zł netto/mc, płatne do 10.go dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawianych przez biuro Partnerzy Nieruchomości faktur vat.

W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny:

+48 692 43 79 88
+48 692 43 79 89
+48 61 843 43 57

Nasza praca to Państwa komfort 🙂