Polityka prywatności | RODO

RODO – co oznacza?

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie prawo o nazwie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO). W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], chcielibyśmy przekazać Państwu kilka informacji.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Partnerzy Nieruchomości Agnieszka Gruss, z siedzibą w Poznaniu (60-853) ul. Poznańska 62/49 (adres do kontaktu w sprawach danych osobowych: partnerzy@partnerzy.com.pl).
W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyraziliście Państwo zgodę.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane?
• przekazanie oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
• przekazanie oferty usługi doradztwa kredytowego przez Administratora danych osobowych, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
• wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
• marketingowych, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Twoje żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.

Bezpieczeństwo Państwa danych to dla nas priorytet
• Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, za Państwa zgodą bankom oraz pośrednikom finansowym (w celu pozyskania kredytu przez klienta), ubezpieczeniowym (w celu ubezpieczenia nieruchomości klienta), notariuszom (w celu przekazania danych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji), urzędom miasta i gminy (w celu pozyskania niezbędnych do przeprowadzenia transakcji dokumentów), rzeczoznawcom majątkowym (w celu dokonania wyceny nieruchomości klienta), z którymi współpracujemy.

• Klienci firmy Partnerzy Nieruchomości w każdym czasie mają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te można zrealizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

• Jeżeli udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie możecie odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: partnerzy@partnerzy.com.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

• Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Wniesienie skargi na podstawie art. 77 ust. 1 RODO możliwe jest w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie PUODO oraz w formie elektronicznej (art. 63 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego). Skarga wolna jest od opłat.
Pragniemy Państwa zapewnić, że firma Partnerzy Nieruchomości dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi RODO.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności oraz innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym Administratorem wysyłając e-mail na adres: partnerzy@partnerzy.com.pl